Kommunikation med den andliga världen

'Att kommunicera med den andliga världen, den andra sidan har man gjort i alla tider. Min upplevelse är att vi alla är mediala, dvs kan kommunicera genom vårt inre hörande, seende, vetande eller kännande med den andliga världen. En del människor har det dock mer aktiverat redan i tidig ålder som barn medan andra öppnar upp senare i livet. Det kan vara olika händelser såsom sjukdom, dödsfall eller andra trauman som gör att vi stannar upp och börjar fundera efter meningen med livet. Då börjar vår längtan bli så stark efter att få veta mer, så vi söker oss till böcker, går på kurser eller söker oss till medium.


Jag upplever att många människor som kommer till mig för att få vägledning i de utmaningar de står i livet har ett enormt behov av att få känna trygghet och få vetskap om vad som skall hända framöver.Min viktigaste uppgift som medium, som jag ser det, är att stötta människor att lita på sin egen känsla. Många vet redan vilket val de skall göra, men tvekar på sin innersta känsla, sin intuition och behöver bekräftelse. Vad som kan vara bra att veta när det gäller kommunikationen med den andliga världen är att det finns olika själar man kan ha kontakt med. Allt är inte guld som glimmar. Vi behöver även där, som i resten av livet, lära oss urskillning. Att verkligen smaka på det vi får till oss från vårt eget inre eller via andra. Vilka själar vill vi ha kontakt med? Smakar frukten gott, så är det ett gott träd


I den andliga världen finns det själar som har kommit långt i sin utveckling, de har genomskådat sitt ego och alla illusioner som vi kan leva i. Att få vägledning från dessa själar innebär att vi får den högsta bästa vägledning som gäller för oss. De är inte påverkade av sitt ego utan kan ge oss vägledande ord som är det högsta bästa för oss. Om vi har kontakt med själar från den andliga världen som inte har kommit längre än oss själva i sin utveckling, är råden vi får inte det högsta bästa för oss. De har sitt ego kvar, som gärna vill att vi skall göra på deras sätt. Dessa själar befinner sig på det vi kallar det astrala planet dvs den nivån/dimensionen i den andliga världen där våra anhöriga befinner sig samt andliga vägledare som ännu inte är klara med sin inkarnationscykel. De kommer att fortsätta födas in i olika fysiska liv just för att komma vidare i sin utveckling och till slut också uppnå ett upplyst stadium där de också har genomskådat egot och alla illusioner, som vi lever i och blir styrda av. Med illusioner menar jag rädslor, förväntningar, förutfattade meningar och olika slags värderingar som vi skapar inom oss själva och som påverkar oss i våra beslut hur vi förhåller oss till andra samt hur vi mår.


De flesta medium som arbetar idag kommunicerar med själar från det astrala planet. De förmedlar budskap från döda anhöriga från det astrala planet samt andliga vägledare som också befinner sig där. Ofta går mediumet ned i trans när budskapen skall förmedlas, dvs mediumets själ lämnar sin fysiska kropp och låter en själ från det astrala planet komma ned i kroppen och ta över för att förmedla budskapen. Denna teknik är oerhört slitsamt för mediumets kropp och medför ofta att mediumet upplever trötthet efteråt och har lättare att utveckla olika sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes samt övervikt. Själar från den andliga världen som har kommit längre i sin utveckling går inte in i människors kroppar, de ser våran kropp som ett heligt tempel utan väljer att komma nära mediumets kropp och vara i mediumets aura och där förmedla, genom tankevågor, informationen som sedan överförs till mediumets hjärna och där omvandlas till bilder, ord och känslor, så att mediumet kan berätta vad  för slags information som kommer.


De högre utvecklade själarna ingår i det vi kallar för ”Det vita brödra skapet” eller på engelska ”The White Brotherhood”. Egentligen kan vi kalla det för ”Det vita brödra och systerskapet” då jag upplever att själarna vi kommunicerar med är både manliga och kvinnliga såsom tex Kristus och Maria. Det finns så många trosuppfattningar om vad som är möjligt eller inte möjligt när det gäller kommunikationen med den andliga världen.När jag själv en gång gick min traditionella mediumutbildning ,så fick jag höra från de flesta av mina lärare att det inte var möjligt att kommunicera med änglar, Kristus, White Eagle, Buddha, Kwan Yin eller andra från det ”Vita Brödra och systerskapet”, de har så starka energier så då skulle vi brinna upp! Att säga att man pratar med Gud var ännu mer omöjligt.


Jag har ännu inte brunnit upp i denna skrivandets stund!! Änglar,Kristus och White Eagle har jag sett och kommunicerat med sedan jag var liten. White Eagle förklarade för mig att det inte är någon fara, de är ju mästare, dvs de har lärt sig att bemästra energier och livets olika utmaningar, så de kan reglera sin energi just för att kunna komma oss nära utan att på något sätt skada oss.Hur märker man då om man har kontakt med själar från det astrala planet eller från det ”Vita brödra och systerskapet”? Själar från det ”Vita brödra och systerskapet” har en sådan kärleksfullhet, de älskar dig precis som du är, de vet att allt är perfekt i ditt liv som det är, för du har din väg att vandra med dina utmaningar.


De lär oss om förlåtelse, acceptans, villkorslös kärlek samt hur vi kan skapa ett liv i kärlek, glädje och fridfullhet. De kommer aldrig med fördömande av andra eller vad du borde eller måste göra. Inte heller berättar de saker för dig som skulle påverka dig på ett negativt sätt. De stöttar dig utan tanke på egen vinning. Själar från astralplanet ser din medialitet och vill gärna komma till dig och använda dig som redskap. De vill förhöja ditt ego, du kanske får höra om hur speciell du är och att du är utvald till speciellt viktiga saker. Deras budskap präglas ofta av information som inte hjälper dig vidare till att skapa ett liv i harmoni, för de har ju inte själva kommit fram till de insikterna!  Budskapen färgas ofta av deras egen rädsla och bristande insikter. Återigen; ”av frukten skall vi känna trädet”.'


- Maria Rosenlind


Copyright © Hope of Avalon - Maria Rosenlind