Sund Kärlek - En Kurs om relationer

Sund Kärlek - En kus om relationer

  • En kurshelg i relationens tecken! Livet är en KÄR-LEK!

 

  • Under helgen kommer vi att blanda inre övningar med vägledda meditationer och samtal om relationer.

 

  • Du får hjälp att se och läka ditt eget tanke och beteende mönster som du har med dig från barndomen eller tidigare liv och som gör att du lätt går in i dysfunktionella relationer som vuxen, både i parrelationer och i vänskapsrelationer.

 

  • Genom övningarna tar du reda på dina mönster och läker dessa så att du kan skapa positiva relationer framöver med partners, vänner och släkt.

 

  • Mycket av vår energi förbrukas när vi lever i dysfunktionella relationer med vår kärlekspartner, föräldrar, släkt och vänner.

 

  • Lär dig känna igen varningstecknen när du har med sociopater, psykopater

 

  • och andra dysfunktionella människor att göra samt ditt eget medberoende beteende!

 

  • Det besparar dig massa energi och du kan istället skapa dig ett sunt kärleksliv samt sunda vänskapsrelationer.

 

  • Obs! max 10 deltagare.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Kursdatum: 2-3/3, 2019, kl.10-18

 

Kursledare: Maria Hope Rosenlind

 

Kurspris: 1800 kr

 

Övernattning finns för 200 kr inkl frukost och sänglinne.

 

 

Varmt välkommen till en befriande helg!